Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдлаа

Нэмэгдсэн: 2017-02-16 14:03:26

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдлаа

Баталгаажуулалтын байгууллагынитгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2017 оны сарын 2 дугаар сарын 10-ныөдөр хуралдаж, 4 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар Нүүрстөрөгч багатай технологийн төв. Магадлагаа нотолгооны баг, Булган аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын алба, Баянхонгор аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын алба, Дундговь аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд тус тус хийсэн итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцлээ. 

Ингээд Нүүрстөрөгч багатай технологийн төв. Магадлагаа нотолгооны багт 2 жилээр, Булган аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр, Баянхонгор аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр, Дундговь аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр тус тус итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл