"Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь" төслийн ажил эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2017-01-18 10:53:56

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл