ХХБ-ын танилцуулга

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 14:30:10

 Хил хамгаалах байгууллагын албаны онцлог, үйл ажиллагааг харуулсан видео танилцуулга.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл