Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

Ийгл телевизэд өгсөн ярилцлага

Нэмэгдсэн: 2014-02-20 14:14:24

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл