Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Монголд үүрэн телефоны ярианы төлбөрийг секундээр хэмждэг болно

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 16:31:00

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл